Your search results

สนข.ชงออกกฎหมายคุมอาคาร-คอนโด

Posted by Apissara on July 10, 2013
| News
| 0

สนข.ทำแผนแก้จราจรเร่งด่วน เสนอออกกฎหมายควบคุมอาคารขนาดใหญ่ ห้องชุด คอนโดฯ โรงแรมต้องศึกษาผลกระทบจราจรแบบละเอียด ล้วงลึกถึงปัญหาทางเข้าออกอาคาร กระทบจราจรบนถนนหรือไม่

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้สัมมนาเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลักโดยพบว่าปัจจุบันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งของรัฐและเอกชนก่อสร้างที่อยู่อาศัยห้องชุด โรงแรม การก่อสร้างระบบขนส่งทางราง การก่อสร้างสะพานการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ยังไม่มีการกำหนดรูปแบบวิธีการให้มีการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรจึงกลายเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเบ็ดเสร็จบนถนนสายหลัก

นายธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า การแก้ปัญหาจราจรระยะยาวต้องมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมีแค่หัวข้อเรื่องการจราจร แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดว่าต้องศึกษาอะไรบ้าง ทำให้อาคารขนาดใหญ่ต่างๆ มีรถเข้าออกจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อการจราจร

ดังนั้น รัฐควรแก้ไขโดยวางกรอบการศึกษาและให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกประกาศภายใต้กฎหมายควบคุมอาคาร ระบุอาคารประเภทใดบ้างที่ต้องทำผลกระทบด้านการจราจร ภายใต้ข้อกำหนดที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) กำหนดซึ่งปัจจุบันกฎหมายระบุแค่เพียง พื้นที่จอดรถ เช่น อาคารขนาดใหญ่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถ ถ้าเป็นอาคารใน กทม.ต้องมีที่จอดรถ 120 ตร.ม./คัน เท่านั้น

โดย สนข.จะต้องนำแนวทางผลการศึกษาครั้งนี้ ทำเป็นรายละเอียดให้ที่ประชุม คจร. อนุมัติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่อนุมัติแผนการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร ใช้เป็นแนวทางการพิจารณา ซึ่งกรอบแนวทางนี้มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษซึ่งมีการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างรอบด้าน ครอบคลุมถึงการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพิ่มเติม

ที่มา หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน
วันที่ 08 กรกฎาคม 2556

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator