Your search results

บ้าน-คอนโดฯแพงขึ้นทั่วหน้า ผลพ่วงค่าแรงราคาวัสดุก่อสร้างพุ่ง

Posted by Apissara on July 12, 2013
| News
| 0

ศูนย์ข้อมูลฯระบุครึ่งแรกของปี 56 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั้งห้องชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า เหตุมาจากปัจจัยค่าแรงและต้นทุนวัสดุก่อสร้างตัวเป็นหลัก เผยเฉพาะห้องชุดในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 7.2 ระบุห้องชุดที่ทำราคาต่ำกว่า 5 หมื่นบาทต่อตร.ม.เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.1 ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้นมากกว่าบ้านเดี่ยว

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รายงานตัวเลขดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ประจำงวดครึ่งแรก ปี 2556 พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดมีค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีมากที่สุด โดยดัชนีราคาห้องชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับงวดครึ่งแรกปี 2555 ส่วนในประเภทบ้านจัดสรร พบว่าดัชนีราคาบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เริ่มจัดทำดัชนีราคาห้องชุดเป็นครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรกปี 2553 ส่วนดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮาส์นั้น ได้เริ่มจัดทำเป็นครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2554 โดยใช้ราคาในครึ่งหลังปี 2552 เป็นปีฐานสำหรับดัชนีทั้ง 3 ประเภท

ทั้งนี้ ดัชนีราคาห้องชุดเป็นการประมวลผลจาการสำรวจโครงการอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพฯจังหวัดเดียว สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ เป็นการประมวลผลจากการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯและ 3 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดได้นี้

ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา สำหรับครึ่งแรกของปี 2556 มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.9 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 2555 โดยเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละช่วงราคา พบว่า

ห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร(ตร.ม.) มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555

ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000-79,999 บาท/ตร.ม. มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.5 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555

ห้องชุดที่มีระดับราคาตั้งแต่ 80,000 บาท/ตร.ม.ขึ้นไป มีค่าดัชนีเท่ากับ 110.8 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555

ทั้งนี้ หากแยกเป็นทำเลแล้ว จะพบว่า ห้องชุดในระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตร.ม. มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าห้องชุดในระดับราคาอื่นๆ โดยเขตที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เขตวังทองหลาง (ถนนรามคำแหง) เขตคันนายาว (ถนนรามอินทรา) เขตประเวศ (ถนนศรีนครินทร์) เขตห้วยขวาง (ในซอยลึกเข้าไปจากถนนลาดพร้าว)

ส่วนห้องชุดระดับราคา 50,000-79,999 บาท/ตร.ม. เขตที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่เขตห้วยขวาง (ถนนรัชดาภิเษก) เขตดินแดง (ถนนรัชดาภิเษก) เขตจตุจักร เขตบางกะปิ (ถนนรามคำแหง) และในเขตราษฎร์บูรณะ

และสำหรับห้องชุดระดับราคาสูงกว่า 80,000 บาท/ตร.ม. ปรับราคาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าห้องชุดในระดับราคาต่ำกว่า เขตที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตพระโขนง และเขตสาทร

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 112.8 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 2555 โดยหากแยกพื้นที พบว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และใน 3 จังหวัดปริมณฑลปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0

ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.4 ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 2555 โดยหากแยกพื้นที พบว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และใน 3 จังหวัดปริมณฑลปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ต่างเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับรอบครึ่งปีที่ผ่านมาหลายงวดรายงาน สืบเนื่องจากห้องชุด บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ที่เปิดขายใหม่ในครึ่งแรกของปีมีราคาสูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงและราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ ร่วมถึงบริษัทรับสร้างบ้าน ได้ประกาศปรับขึ้นราคาที่อยู่อาศัย 5-10% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าแรงที่สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ภาคการก่อสร้างกำลังประสบปัญหา ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหันไปลดต้นทุน โดยนำนวัตกรรมก่อสร้างสำเร็จรูป (พรีแฟบ) หรือชิ้นส่วนสำเร็จรูป หลังคาสำเร็จรูป มาช่วยการก่อสร้าง เพื่อร่นระยะเวลาและบริหารความเสี่ยงเรื่องแรงงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในบางโครงการ ได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ออกมาตรการบริหารความเสี่ยงในด้านสินเชื่อพัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ทำให้ตัวเลขการปฎิเสธสินเชื่อในระบบยังอยู่ในอัตราที่สูง

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator