Your search results

พฤกษาแชมป์พัฒนาที่ดินครึ่งปีแรก

Posted by Apissara on July 26, 2013
| News
| 0

ครึ่งปีแรก พฤกษาแชมป์เปิดตัวโครงการมากสุด แอล.พี.เอ็น.แชมป์โครงการมูลค่าสูงสุด ส่วนกานดาเดคคอร์ แชมป์นอกตลท.เปิดตัวมากสุด

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส กล่าวว่า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวมากที่สุดถึง 9 โครงการ รวม 2,859 หน่วย มูลค่ารวมของหน่วยขายเปิดใหม่ ณ ครึ่งแรกของปี พ.ศ.2556 ถึง 6,195 ล้านบาท ทั้งนี้เฉพาะโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล Continue Reading

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator