Your search results

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤษภาคม 2556

Posted by Apissara on June 21, 2013
| News
| 0

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยถึงผลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 25 โครงการ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 14 โครงการ มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 7,143 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 21,263 ล้านบาท

จำนวนหน่วยที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 7,143 หน่วย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน -3% (เดือนเมษายน 2556 มีจำนวน 7,357 หน่วย) ซึ่งประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ กลับมาเป็นอาคารชุดอีกครั้ง (เดือนที่ผ่านมาเป็นทาวน์เฮ้าส์) โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 4,644 หน่วย (65.0%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,929 หน่วย (27.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 372 หน่วย (5.2%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 21,263 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 21% (เดือนเมษายน 2556 มีมูลค่า 17,502 ล้านบาท) ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่ทั้งราคาค่อนข้างถูกจนถึงราคาแพง โดยมีระดับราคา 1-3 ล้านบาทมากถึง 84% รองลงมาคือราคา 10-20 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 8% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือ อาคารชุด 16,234 ล้านบาท (76%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 3,263 ล้านบาท (15%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 993 ล้านบาท (3%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ที่ราคา 1-2 ล้านบาท ส่วนอาคารชุดจะเน้นที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท และ 10-20 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนพระราม2 และถนนพระราม 5 เป็นต้น และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนปทุมสายใน ถนนพหลโยธิน-นวนคร ถนนนเศรษฐกิจ ถนนติวานนท์ ถนนลำโพ ถนนบางนา-ตราด และเลียบคลอง 2 เป็นต้น แต่มีบางโครงการที่เปิดขายในเขตกรุงเทพชั้นใน ส่วนอาคารชุดจะเปิดขายในเขตกรุงเทพชั้นในและกรุงเทพชั้นกลาง โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้ว เช่น บริเวณอ่อนนุช-ลาดกระบัง บางใหญ่-บางซื่อ และพหลโยธิน-สะพานใหม่ เป็นต้น

ที่มา AREA แถลง ฉบับที่ 75/2556
วันที่ 19 มิถุนายน 2556

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator