Your search results

Category Archives: article

5 ขั้นตอน ก่อนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด

การเลี้ยงสัตว์ในคอนโด จะอนุญาติแค่บางคอนโดเท่านั้น ซึ่งวันนี้ Apris Property มาแนะนำก่อนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด รายละเอียด ดังนี้ 1.พันธุ์ที่เหมาะสม สำหรับสุนัข หรือแมว ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มวัย เช่น สุนัขพันธุ์เฟรนช์ บลูด็อก, คอกี้, ชิวาวา, ดัชชุน, ปอมเปอเรเนียน, ยอร์คเซียร์ เทอร์เรีย เป็นต้น                       2. จัดเตรียมพื้นที่ และอุปกรณ์ โดยเฉลี่ย ทาง Apris Property แนะนำ 1 ตัว ต่อพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร จะเป็นพื้นที่ให้น้องหมา น้องแมว เหมาะสม ซึ่งทางเจ้าของบ้าน ต้องเก็บรองเท้าให้เรียบร้อย เก็บที่นอน เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด และที่สำคัญเตรียมที่ขับถ่าย สำหรับน้องหมาน้องแมว ด้วย 3.ฝึกเพื่อการอยู่ร่วมกัน การที่นำน้องหมา น้องแมว ต้องฝึกขับถ่ายที่ให้เป็นที่เป็นทาง , …

เอกสารการโอนที่ดิน คอนโด หรือสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับหลายๆท่าน อาจจะยังมีข้อสงสัย ว่า ไปโอนกรมที่ดิน ใช้เอกสารอะไรดี? Apris Property มีคำแนะนำ ตามนี้ ผู้ซื้อ เอกสาร ประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย (ผู้ซื้อ) 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ และคู่สมรส (ถ้ามี) และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ หรือคู่สมรส (ถ้ามี) 3. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้า มี) 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว (ผู้ซื้อ) 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 2. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต.40) หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือหลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร หรือหลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)หรือ 3. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว (ซื้อห้องชุดได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงิน หรือแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือ 4. สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (RESIDENCE PERMIT) (ซื้อห้องชุดได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงิน หรือแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือ …

9 Tips ปล่อยเช่าคอนโด ให้ได้ราคาดี และไว

ทุกวันนี้ คอนโดเติบโตเป็นดอกเห็ดในเมืองหลวง เช่น กรุงเทพมหานคร หรือแม้นกระทั่ง หัวเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา ภูเก็ต ก็มีปริมาณคอนโดในตลาดไม่น้อย … นั้นหมายความว่า คู่แข่งที่จะปล่อยเช่าคอนโด ก็มีมากขึ้นไปด้วย .. สำหรับวันนี้ Apris มี Tips และเทคนิคดีดี สำหรับคนที่สนใจซื้อหาคอนโดไว้ปล่อยเช่าให้ได้ราคาดี และไว กันคะ 1. Location ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ยุทธศาสตร์การเลือกซื้อคอนโดสำหรับลงทุน Apris ยังแนะนำข้อนี้เป็นหลัก ถ้าคอนโดของคุณอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ เช่น สุขุมวิท อโศก นานา พร้อมพงศ์ ทองหล่อ หรือว่าสีลม สาทร ย่อมมีกลุ่มลูกค้าต้องการหาเช่าเป็นจำนวนมาก หรือแม้นกระทั่งใกล้แหล่งห้างสรรพสินค้า , สะดวกในการเดินทาง ย่อมมีความได้เปรียบ กว่า 50% เลยทีเดียว Tips : Location ที่แนะนำ คือ เส้นรถไฟฟ้า สุขุมวิท ( เพลินจิต – อ่อนนุช) , เส้นสีลม – สาทร   2. แต่งห้องให้เหมือนห้องตัวอย่าง.. …

Retirement in Bangkok,Thailand.

Thailand has been named one of the world’s best destinations for retirement in 2015. This report cites several reasons such as ease of buying and renting properties, a cost of living, fitting in, entertainment and amenities, affordable and world-class health care, infrastructure, and climate. Thais have an accepting nature and being hospitable comes naturally to them too. Known as a welcoming country for retirees, …

How to buy property in Thailand.

How to Buy Property in Thailand Wanting to buy a villa or condo in Thailand but not certain as to how this is done. Well here you will find the basic breakdown of what needs to be done and how to buy property or any real estate in Thailand. Budget and location.  Thailand have a lot of property such as villas , city condo …

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator